ROBORAN P | UNIVIT s.r.o.

Roboran P

Doplňkové vitamíno-minerální krmivo pro prasata

ROBORAN P

Charakteristika

Přísada do krmiva pro selata a prasata, jejichž výkrm je prováděn na základě obilných šrotů nebo méně hodnotných krmiv, která neobsahují fyziologicky potřebná množství vitamínů, minerálních látek a dalších živin. Použitý aromatický a zchutňující přípravek vzbuzuje chuťové a čichové vjemy obdobné s mateřským mlékem prasnic a zchutňuje méně chutné komponenty krmné směsi. Tím je dosaženo vyššího příjmu krmiva a lepších výsledků v užitkovosti. ROBORAN P se používá k doplnění krmné dávky selat a prasat, zajišťuje zvýšení přírůstků hmotnosti a zlepšení konverze krmiva.

Určení

K doplnění krmné dávky selat a prasat, ke zlepšení zdravotního stavu, kondice a odolnosti prasat, zvýšení přírůstků hmotnosti a zlepšení konverze krmiva.

Dávkování

živá hmotnost prasat denní dávka 1 ks:

Při krmné dávce složené výlučně z obilních šrotů se použije vyšší z uvedených rozpětí dávkování. Pokud je krmná dávka prasat obohacena alespoň částečně o některé komponenty bílkovinné povahy, použijí se nižší dávky. Přípravek se rovnoměrně rozmíchá do krmné dávky a podává se nejlépe po celou dobu výkrmu. 

Forma a balení

 
 
Copyright © 2008 Univit s.r.o. | www.univit.cz | info@univit.cz | Created by Orbinet.cz